Personuppgifter

Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till att vi använder insamlad information för att fullgöra våra åtaganden mot dig och tillhandahålla den service du förväntar dig. Vi behöver dina personliga uppgifter för följande ändamål:

  • För att bearbeta dina beställningar eller returer via våra onlinetjänster.
  • För att skicka marknadsföring t.ex. nyhetsbrev, erbjudanden och information m.m.
  • För att kontakta dig i händelse av något problem med leverans av din order.
  • För att svara på dina frågor och för att informera dig om nya eller ändrade tjänster.
  • Vi förmedlar/säljer/byter aldrig dina uppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.